Ketenagaan

DATA PTK DAN PD

URAIAN

GURU

TENDIK

PTK

PD

Laki-Laki

18

2

20

290

Perempuan

17

2

19

379

Total

35

4

39

669

Nama Lengkap
Ngadino,S.Pd
Nur Mustaqim
PRIH HARDJANTI,S.Pd.
RINI ADIWATI
SITI AMINAH
Siti Rohani Pilihaningsih
SRI HARTINI
Sri Rahayu
Sri Wahyuni. S. Pd
Sulih Sulistiyono,S.Pd
Gulir ke Atas